Send store filer

Det er besværligt at sende mange filer eller billeder via mail, som har en begrænsning i hvor store filer der kan sendes.

Her kan du sende filer og billeder der maksimalt fylder 100 MB pr. fil/billede og samlet fylder max. 1 GB.

Fylder det mere, så kontakt mig venligst for andre muligheder.